Välkommen till en konstruktiv och kreativ dag!
Med matlagning över lägerelden med Juha Rankinen.
Juha är medförfattare till ”Lägereldens mat”.

Juha kommer att visa och berätta om sin resa från professionell uteliggare till föreståndare för forskningsstation Bolmen (Sydvatten AB), och egen företagare. På sitt företag Ethnosphere Outdoors, arbetar Juha som konsult och utbildare bl.a. inom friluftsliv, jakt & fiske, överlevnad, bushcraft, etnobiologi och naturvård.

Bushcraft är bl.a. kunskaper som man behöver för att utöva ett mer naturnära friluftsliv, där man t.ex. läser av  spår i naturen, vilka växter som är ätliga och där elden förenar.

Bushcraft och mat över lägerelden kan vara ett nytt sätt att tänka runt Arkelstorpsviken!
Kanske Juha kan inspirera till nya affärsidéer inom bushcraft?

 

Inbjudan till Lägereldens mat med Juha Rankinen