Oppmanna Vånga Bygderåds årsmöte – Presentation av Skåneledens (SL-6) nya sträckning & Vandringsleden runt Arkelstorpsviken – 16 sep. 2020