En vandringsled runt Arkelstorpsviken
Projektet är finansierat av Leader Skånes ESS och Landsbygdsfonden samt ägs av Oppmanna Vånga Bygderåd.

Projektet pågår  2020/2021, under ett års period.
Under denna tid ska man identifiera lämpliga vägval för vandring, dialog och samverkansmöte med markägare, skyltning och information och ev. sammankoppling med Skåneleden, byggnationer av  spänger, grillplatser och fågeltorn samt marknadsföring av leden.

Skånes Ess

Vikens Värde Varar