Projekt – En vik i Sjöriket Skåne

Här kan du läsa mer om leaderprojektet ”En vik i Sjöriket Skåne”.
Projektet är finansierat av Leader Sydöstra Skåne och Havs- och Fiskerifonden samt ägs av Oppmanna Vånga Bygderåd.

Projektet pågår 2018 / 2019 / 2020, under en två års period.
Provtagningar och flödesmätningar kommer att göras under ett års tid, för att få med alla säsongens variationer och svängningar.