Resultat och rapporter

Här kan du läsa om resultat och rapporter från leaderprojektet ”En vik i Sjöriket Skåne”.
Projektet är finansierat av Leader Sydöstra Skåne och Havs- och Fiskerifonden samt ägs av Oppmanna Vånga Bygderåd.

Projektet har pågått under 2018 / 2019 / 2020 och slutseminarium hölls 2020-06-24.
Ytterligare en teknisk rapport med all rådata kommer att presenteras i slutet av 2020 från Högskolan Kristianstad.