Workshop – Vilka idéer är möjliga att förverkliga med Arkelstorpsviken? 14 januari 2019