Provsvar – Vad finns i Arkelstorpsviken? – Vad innehåller sedimenten som togs upp i vintras?