Provtagning – En vik i Sjöriket Skåne

Här presenterar vi  bakgrunden till provtagningar, planerade provtagningar såsom flödesmätningar och sedimentprover samt framtida resultat.